TTHOSTING.DK

 

Home

Produkter

Betingelser

Support

Kontakt

FAQ

 
 
 

Først og fremmest vi yder ingen garantier og alt sker for kundens egen regning og risiko.
Når det så er sagt så vil vi bestræbe os på at yde den bedst mulige service til en rimelig pris.

TTHosting.dk forpligtiger sig selv til at beskytte den enkelte kundes data, at datatilgang virker optimalt samt yde den bedst mulige service for alle. De følgende betingelser er lavet for at sikre disse ting.

Alle aftaler som indgås med TTHosting.dk er omfattet af nedenfor anførte betingelser. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse at samtlige betingelser overholdes.

Ansvar
TTHosting.dk bærer ikke erstatningsansvar for økonomiske tab eller tab af data på egne eller kunders servere som følge af systemfejl, strømsvigt, DNS problemer, angreb på netværk eller lign. Den enkelte kunde bærer selv ansvar for at have sikkerhedskopi af materialet på dennes server eller webhotel. 


Anvendelse
Det påligger kunden selv at tilse, at materiale - uanset om det ligger på
TTHosting.dk's egne eller andre servere - overholder gældende lov om ophavsret og ikke krænker tredjemands rettigheder. Det er ikke tilladt at have racistisk, pædofilt, illegale MP3'ere/software, warez eller andet ulovligt materiale på sit webhotel/server. Det er endvidere ikke tilladt at linke til disse ting. TTHosting.dk kan ikke gøres ansvarlige for brud på ovenstående, som kan medføre lukning og ophør af den indgåede aftale uden tilbagebetaling af eventuelt forudbetalt leje!


Ændring af aftale
Kunder kan til enhver tid ændre en aftale til en anden type. Ændres aftalen til en dyrere løsning, vil en ekstraopkrævning blive tilsendt på prisforskellen mellem den allerede forudbetalte aftale og den nye. Ønskes en billigere løsning, vil pengene for en allerede forudbetalt aftale ikke blive refunderet. Ændringer af aftaler koster ikke gebyr.
TTHosting.dk forbeholder sig ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser eller priser uden forvarsel. En eventuel prisændring vil i så fald træde i kraft fra næstkommende aftaleperiode.


Trafik og
ressourcer
Med mindre andet er angivet på det enkelte webhotel er der fri trafik på alle webhoteller hos
TTHosting.dk. Hvis det bedømmes der er tale om et misbrug forbeholder TTHosting.dk sig ret til at lukke en side. Fri trafik defineres til, at antallet af besøgende til en given side er ubegrænset, men defineres IKKE som selve båndbredden/mængden af data som kunden/besøgende bruger. Båndbredde for en normal side afhænger af webhotel størrelse, maks forbrug på en normal opsætning med største alm. webhotel er 3GB trafik/måned (normal side er den, hvor der ikke er andet fremhævet udtrykkeligt om forbrug i tilsendte betalings/opsætningsemails). I tilfælde af overforbrug kan en ekstraopkrævning på gældende pris på GB båndbredde blive faktureret. På webhoteller hos TTHosting.dk er det ikke tilladt at have store filarkiver liggende til fri download. Grov udnyttelse af TTHosting.dk's frie trafik kan medføre eksklusion fra TTHosting.dk's servere.

For at opretholde vores service standard findes der begrænsninger for webhoteller.
TTHosting.dk kan og vil IKKE tillade 1 website udgør en væsentlig serviceforringelse for alle andre kunder på samme server. Sites som kvalificerer sig til den frie trafik skal derfor overholde flg.:

  • Sites med bannere, grafik, cgi's eller i det hele taget indhold som kræver ressourcer må kun benyttes på et og samme domæne som er tilknyttet webhotellet.

  • Sites må ikke tilbyde umådeligt store grafik arkiver eller gallerier.

  • Sites må ikke tilbyde download af større filer, som f.eks. .zip .tar og .gz 

  • Sites må ikke køre umådeligt store chat rum forsamlinger.

  • Sites må ikke bruge mere end 10% af system ressourcer (CPU, hukommelse m.v.)


Spam – masseudsendelse (bulk-emailing) af elektronisk post

Kunder må udtrykkeligt ikke benytte TTHosting.dk’s services til masseudsendelse af elektronisk post (”Junk mail” eller ”Spam”). Dette inkluderer (men er ikke begrænset til) bulk-emailing af f.eks. kommercielle annoncer eller politisk information. Elektronisk post skal være i overensstemmelse med gældende markedsføringslov. Hadefulde eller truende emails må ikke udsendes.
Endvidere accepteres ikke, at kunder hoster scripts som kan bruges til udsendelse af spam. TTHosting.dk forbeholder sig ret til med øjeblikkelig virkning at lukke for servicen (ophæve den indgåede aftale) såfremt ovenstående finder sted. Er der kun mistanke kontaktes kunden før der lukkes. Kunden er indforstået med at dække ALLE udgifter TTHosting.dk måtte have som følge af kundens masseudsendelse af elektronisk post, hvilket inkluderer (men ikke er begrænset til) udgifter til ”oprydning” af netværk, tab af omsætning, tab af goodwill m.v.


Betalingsbetingelser
Alle angivne priser er eksklusive moms. Aftaler faktureres altid 12 mdr. forud med mindre andet aftales eller er angivet. En faktura forfalder til betaling 14 dage efter fakturadatoen. Ved overskridelse af betalingsfristen har
TTHosting.dk ret til at lukke forbindelsen til den pågældende kundes server(e) / webhotel(ler) indtil betalingen har fundet sted, og fakturaen pålægges en forrentning på 3% pr. påbegyndt måned. Der skal betales gebyr for genåbning. Desuden vil der i forbindelse med rykkerskrivelser blive opkrævet et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse. Bliver det skyldige beløb ikke betalt efter udsendelse af 2. rykkerskrivelse sendes sagen videre til inkasso. Alle omkostninger hermed vil blive pålagt kunden.


Genåbning
Kontoer som er blevet lukket pga. overtrædelse af betingelser åbnes kun ved forudbetaling af gebyr for genåbning, kr. 100,-


Opsigelse
Kunden kan med 30 dages skriftlig varsel inden udløb af eksisterende abonnementsperiode opsige en bestående aftale. Sker dette ikke, gælder aftalen automatisk for endnu en periode. Fejlbestilte aftaler kan annulleres inden 14 dage efter aftalens indgåelse, ved skriftlig henvendelse til
TTHosting.dk. Har betaling fundet sted, er TTHosting.dk dog ikke forpligtet til at tilbagebetale denne. TTHosting.dk kan med 30 dages skriftlig varsel opsige en aftale. Et eventuelt resterende beløb af en forudbetalt periode vil herved blive refunderet. Dog kan TTHosting.dk ved brud på forretningsbetingelserne ophæve den indgåede aftale uden opsigelse. I sådanne tilfælde er TTHosting.dk ikke forpligtiget til at tilbagebetale en eventuelt forudbetalt periode.


Venlig Hilsen
TTHosting.dk

 

 2010 © TTHosting.dk   -  Betingelser